Groepsvioolles

17-5-2021:
Na 4 maanden uitsluitend vioolles via videobellen aan te kunnen bieden, zijn we verheugd je te melden dat we weer geopend zijn voor groepsvioolles op onze lokatie of aan huis.
Je kunt je uiteraard ook nog steeds aanmelden voor onze Online live vioolles via videobellen.

Vader en dochter

Je kunt naast individuele lessen ook kiezen voor duo/groepslessen viool en altviool.
Groepslessen zijn heel geschikt voor ouder/kind, voor broers/zusjes en vriendjes/vriendinnetjes.
Samen viool leren spelen is leuk: je kunt elkaar naspelen of juist iets voordoen voor de groep of in groepjes werken. 
Deze lessen zijn ook heel betaalbaar aangezien de lestijd wordt verdeeld over meerdere personen.

  • Deze lessen zijn mogelijk voor iedereen die tegelijkertijd willen beginnen of als je ongeveer op hetzelfde nivo zit.
  • Er zal veel aandacht worden besteed aan samenspel.

Tijdens de duo/groepsvioollessen kunnen kinderen gemakkelijk kennis maken met het instrument. 

In deze lessen ligt de nadruk op het nadoen: zingen, klappen, tokkelen en strijken. 

Het notenschrift komt pas later aan bod maar er wordt wel na een paar lessen van blad gespeeld via een aangepaste methode. 

Wil je graag kennis maken met het instrument maar vind je het gezelliger in een groepje? Dan zijn deze lessen zeker iets voor jou. 

Voor meer informatie over vioolles of altvioolles zie:
Vioolles | Altvioolles