Subsidies voor muziekles

Submenu

Meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Muziekles is over het algemeen wat duurder dan andere hobby’s.
Dit komt omdat je het het beste leert door individuele lessen te volgen.
Voor minder draagkrachtige ouders kan dit een reden zijn om af te zien van muzieklessen.

Er zijn echter wel mogelijkheden om voor kinderen tot 18 jaar subsidie te krijgen.

Zowel het Jeugdfonds Sport en Cultuur als de Stichting Leergeld ondersteunen ouders met een inkomen van maximaal 110% / 120% van het bijstandsniveau.


Jeugdfonds Cultuur


Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor muziekles. Meer..

Stichting Leergeld


Wil uw kind graag op muziekles, maar vormen de kosten hiervan voor u een hindernis, dan kan Leergeld u wellicht helpen om uw kind toch te laten meedoen. Meer..